چه ویژگی هایی حاج قاسم را سردار دلها کرد ؟

مردم بعد از خواندن خصوصیات مرد بزرگی همچون سردار شهید سلیمانی به او با عنوان یک قهرمان ملی افتخار می کنند .
منبع خبر : iribnews.ir