عزم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی امام برای جهش تولید در دیم زارها

عزم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی امام برای جهش تولید در دیم زارها
وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای حمایت از جهش تولید قرار است با همکاری یکدیگر در طرحی ۵ ساله اراضی دیم کشور را زیر پوشش کاشت محصولات کشاورزی ببرند.
منبع خبر : iribnews.ir