رتبه برتر طرح مصالح مرمتی میراث‌ فرهنگی در اقلیم خشک

رتبه برتر طرح مصالح مرمتی میراث‌ فرهنگی در اقلیم خشک
طرح «مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک» برگزیده شد
منبع خبر : iribnews.ir