نظام پزشکی تهران: 98 درصد جامعه پزشکی با سیلی صورت خود را سرخ می کند

نظام پزشکی تهران: 98 درصد جامعه پزشکی با سیلی صورت خود را سرخ می کند
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با تاکید بر این که قیمت تمام شده خدمات برای تعیین تعرفه واقعی باید مد نظر قرار گیرد، گفت: قوانین و مقررات حاکمیت باید قابل اجرا باشد لذا اگر تعرفه‌ها دستوری باشد جامعه پزشکی زیر بار آن نخواهد رفت.
منبع خبر : iribnews.ir