فرصت تاریخی بودجه ۱۴۰۱ برای حل مشکلات حاشیه نشینی

فرصت تاریخی بودجه ۱۴۰۱ برای حل مشکلات حاشیه نشینی
رئیس مجلس معتقد است، بودجه ۱۴۰۱ فرصتی بزرگ و تاریخی برای حل مشکلات حاشیه نشینی فراهم کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir