نورد استریم۲، در کانون نبرد‌ ژئوپلیتیکی روسیه و غرب

نورد استریم۲، در کانون نبرد‌ ژئوپلیتیکی روسیه و غرب
آمریکا مخالف هر طرحی است که وابستگی اوکراین و کشورهای اتحادیه اروپا به گاز روسیه را بیشتر کند.
منبع خبر : iribnews.ir