اخبار ۱۸:۳۰ شبکه پنج، ۲ بهمن ۱۴۰۰

اخبار ۱۸:۳۰ شبکه پنج، ۲ بهمن ۱۴۰۰
تحقق وعده رئیس قوه قضاییه ظرف ۵ روز/ بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس تخریب شد
منبع خبر : iribnews.ir