اوقات شرعی سوم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی سوم تیر ماه در سمنان
امروز جمعه، سوم تیر ماه، بیست و چهارم ذی القعده، بیست و چهارم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir