اوقات شرعی ششم بهمن ماه در سمنان

اوقات شرعی ششم بهمن ماه در سمنان
امروز چهار شنبه، ششم بهمن ماه، بیست و سوم جمادی الثانی، بیست و ششم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir