اوقات شرعی سوم بهمن ماه در سمنان

اوقات شرعی سوم بهمن ماه در سمنان
امروز یک شنبه، سوم بهمن ماه، بیستم جمادی الثانی، بیست و سوم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir