اوقات شرعی بیست و هشتم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هشتم شهریور ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و هشتم شهریور ماه، بیست و دوم صفر، نوزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir