مشکلی برای تأمین آب در شهر تهران نیست

مشکلی برای  تأمین آب در شهر تهران نیست
دماوند- مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه مشکلی برای تأمین آب در شهر تهران وجود ندارد گفت: فقط در شهرستان‌های استان به دلیل قطعی برق شاهد کاهش دبی و قطعی آب بوده ایم.
منبع خبر : mehrnews.com