اوقات شرعی چهارم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی چهارم مرداد ماه در سمنان
امروز سه شنبه، چهارم مرداد ماه، بیست و ششم ذی الحجه، بیست و ششم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir