اوقات شرعی نوزدهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم شهریور ماه در سمنان
امروز شنبه، نوزدهم شهریور ماه، سیزدهم صفر، دهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir