اوقات شرعی یازدهم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی یازدهم شهریور ماه در سمنان
امروز جمعه، یازدهم شهریور ماه، پنجم صفر، دوم سپتامبر است
منبع خبر : iribnews.ir