اتصال شرکت فرودگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اتصال شرکت فرودگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند


شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - پنجره واحد خدمات هوشمند - Airport.ir

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - پنجره واحد خدمات هوشمند - Airport.ir

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - پنجره واحد خدمات هوشمند - Airport.ir

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت - صفحه اصلی

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت - صفحه اصلی
آدرس : تهران- فرودگاه بین المللی مهرآباد - بلوارمعراج- ساختمان مرکزی شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران. ... کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت ...

وضعیت اتصال متولی پنجره ملی خدمات به این سامانه چگونه است؟

وضعیت اتصال متولی پنجره ملی خدمات به این سامانه چگونه است؟
اتصال

منطقه ویژه اقتصادی پیام به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد

منطقه ویژه اقتصادی پیام به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد
اتصال

منطقه ویژه اقتصادی پیام به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد - البرز

منطقه ویژه اقتصادی پیام به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد - البرز
درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

اخبار
منبع خبر : iribnews.ir