اعضای برجام بدون ایران با آمریکا نشست برگزار کردند

اعضای برجام بدون ایران با آمریکا نشست برگزار کردند
نماینده روسیه از برگزاری نشست اعضای برجام بدون ایران و با حضور آمریکا خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com