رئیسی : دخالت کشورهای غربی برای امنیت منطقه مضر است

رئیسی : دخالت کشورهای غربی برای امنیت منطقه مضر است
رئیس جمهور گفت: هر گونه دخالت کشور‌های خارجی و غربی در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست بلکه برای امنیت منطقه مضر است.
منبع خبر : iribnews.ir