تشکیل کارگروه تخصصی رسانه ملی و کمیسیون اقتصادی مجلس

تشکیل کارگروه تخصصی رسانه ملی و کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:کارگروه تخصصی میان کمیسیون اقتصادی مجلس و رسانه ملی برای پیشبرد اهداف اقتصادی مردم تشکیل خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir