آمریکا تا پایان دوره بایدن هم به ایران ضمانت نمی‌دهد/ اقتصاد قوی داشتیم مذاکره نمی‌کردیم

آمریکا تا پایان دوره بایدن هم به ایران ضمانت نمی‌دهد/ اقتصاد قوی داشتیم مذاکره نمی‌کردیم
وحید جلال زاده گفت: اسفند پارسال مذاکرات تقریباً به سرانجام رسیده بود اما آمریکا زیر قول هایی که داده بود زد.
منبع خبر : yjc.news