افتتاح طرح تجهیز و نوسازی ورزشگاه پوریای ولی تالش

افتتاح طرح تجهیز و نوسازی ورزشگاه پوریای ولی تالش
در سفر استاندار گیلان به تالش، طرح تجهیز و نوسازی ورزشگاه پوریای ولی این شهرستان افتتاح شد.
منبع خبر : yjc.news