آمادگی قوه قضاییه برای تسهیل اقدامات سپاه برای ارتقاء امنیت عمومی

آمادگی قوه قضاییه برای تسهیل اقدامات سپاه برای ارتقاء امنیت عمومی
رئیس کل دادگستری استان تهران، از آمادگی دستگاه قضایی برای تسهیل اقدامات سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ به‌منظور حفظ و ارتقاء امنیت عمومی شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir