درگذشت ملکه انگلیس به روایت کاربران فضای مجازی

درگذشت ملکه انگلیس به روایت کاربران فضای مجازی
درگذشت ملکه انگلیس، موضوعاتی مثل سلطنتی بودن سرود ملی و رویکردهای استعماری دولت این کشور را در فضای مجازی پرتکرار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir