همکاری نظامی با روسیه و چین فزاینده و متسمر است

همکاری نظامی با روسیه و چین فزاینده و متسمر است
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: تعامل تسلیحاتی و نظامی ایران با روسیه و چین فزاینده و مستمر است.
منبع خبر : iribnews.ir