گفتگوی وزرای کشور ایران و عراق برای حل مشکلات زائران

گفتگوی وزرای کشور ایران و عراق برای حل مشکلات زائران
وزاری کشور ایران و عراق طی تماس تلفنی درباره تسهیل امور زائران اربعین و و رفع مشکلات و موانع موجود گفتگو کردند.
منبع خبر : iribnews.ir