سرلشکر باقری وارد روسیه شد

سرلشکر باقری وارد روسیه شد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ساعتی پیش وارد مسکو، پایتخت کشور روسیه شد.
منبع خبر : mehrnews.com