آمادگی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان اضطراری

آمادگی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان اضطراری
ستاد مدیریت بحران جزیره کیش با وقوع زمین لرزه‌ها در کیش اقامتگاه‌های موقت را برای اسکان اضطراری ساکنان جزیره کیش فراهم کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir