پاکستان اهانت به ساحت قرآن در سوئد را به شدت محکوم کرد

پاکستان اهانت به ساحت قرآن در سوئد را به شدت محکوم کرد
همصدا با دیگر نقاط جهان، پاکستان اهانت عمدی به قرآن کریم توسط افراطیون سوئدی و تحریک احساسات عمومی مسلمانان را به شدت محکوم کرد.
منبع خبر : iribnews.ir