دیدارخانواده شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با رئیس جمهور

دیدارخانواده شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با رئیس جمهور
خانواده شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با رئیس جمهور دیدارکردند.
منبع خبر : iribnews.ir