رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن
فیلم » اجتماعی

رئیس قوه قضائیه به معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه قضائیه ماموریت داد تا متناسب با نیاز مراجع قضایی، فرصت بیشتری برای حضور خانم‌ها در عرصه‌های قضایی کشور فراهم کنند.

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱- ۲۳:۴۲رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن - خبرگزاری صدا و سیما

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن - خبرگزاری صدا و سیما

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن | خبرگزاری صدا و سیما

رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن | خبرگزاری صدا و سیما
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن - خبرگزاری صدا و سیما

دستور رئیس قوه قضائیه برای ایجاد ساختار و سازوکاری جهت ارتقاء ...

دستور رئیس قوه قضائیه برای ایجاد ساختار و سازوکاری جهت ارتقاء ...
www.iribnews.ir › اجتماعی › حقوقی و قضایی

رئیس قوه قضاییه: حضور زنان در عرصه قضاوت گسترش می یابد - ایرنا

رئیس قوه قضاییه: حضور زنان در عرصه قضاوت گسترش می یابد - ایرنا
رئیس قوه قضائیه به معاونتهای راهبردی و منابع انسانی قوه قضائیه ماموریت داد تا متناسب با نیاز مراجع قضایی، فرصت بیشتری برای حضور خانمها در ...

نشست هم اندیشی ایت الله رییسی با صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق ...

نشست هم اندیشی ایت الله رییسی با صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق ...
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات زن | خبرگزاری صدا و سیما

ارفاق به عدهای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کردهاند، ظلم به مردم است - شرق

ارفاق به عدهای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کردهاند، ظلم به مردم است - شرق
www.iribnews.ir › فیلم › اجتماعی

رئیس قوه قضائیه: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است - شرق

رئیس قوه قضائیه: انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است - شرق
رئیس قوه قضائیه به معاونتهای راهبردی و منابع انسانی قوه قضائیه ماموریت داد تا متناسب با نیاز مراجع قضایی، فرصت بیشتری برای حضور خانمها در ...

در میزگرد زنان و قضاوت عنوان شد: زنان می توانند قضاوت کنند، اما شرط دارد

در میزگرد زنان و قضاوت عنوان شد: زنان می توانند قضاوت کنند، اما شرط دارد
دستور رئیس قوه قضائیه برای ایجاد ساختار و سازوکاری جهت ارتقاء ...

توصیه مهم رئیس قوه قضائیه به قضات - فردا نیوز

توصیه مهم رئیس قوه قضائیه به قضات - فردا نیوز
www.ilna.ir › بخش-سیاسی-3 › 1318865-دستور-رئی...
منبع خبر : iribnews.ir