تظاهرات ضد فرانسوی در چاد

تظاهرات ضد فرانسوی در چاد
تظاهرکنندگان در اعتراض به سیاست‌های فرانسه و حضور نظامی این کشور در چاد شعار‌هایی سر دادند.
منبع خبر : iribnews.ir