لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور

لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور
نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جبران کسری بودجه سال آینده را حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری دانست.
منبع خبر : iribnews.ir