سودجویان و امتحانات مجازی دانش آموزان

سودجویان و امتحانات مجازی دانش آموزان
مجازی شدن امتحانات دانش آموزان این روز‌ها بهانه‌ای برای کاسبی سودجو‌ها شده است.
منبع خبر : iribnews.ir